Sofija


Kip Svete Sofije - zaštitnice države


Sve moje uspomene iz Sofije

















u Sofiji,
dana 5.o6.2o16. godine








Нема коментара:

Постави коментар

Kao na dlanu